Nơi Fintech và Metaverse gặp nhau

Tại Mathiques, mục tiêu của chúng tôi là phát triển các sản phẩm nội bộ sáng tạo được thiết kế riêng cho nhà đầu tư. Thông qua nghiên cứu và phát triển, chúng tôi tạo ra các giải pháp tiên tiến để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư trên các thị trường và lĩnh vực khác nhau.

Chi nhánh của chúng tôi

Tại Mathiques, mục tiêu của chúng tôi là phát triển các sản phẩm nội bộ sáng tạo được thiết kế riêng cho nhà đầu tư. Thông qua nghiên cứu và phát triển, chúng tôi tạo ra các giải pháp tiên tiến để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư trên các thị trường và lĩnh vực khác nhau.

Alpha Futures

Alpha Futures là nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu và là nền tảng tài chính của Mathiques.

Atmos Data

Atmos Data là một công ty dữ liệu lớn giúp Mathiques đạt được những điều không thể.

Mathispace

Mathispace, chi nhánh Web3 và Metaverse của Mathiques đang giúp chứng minh hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Cơ hội nghề nghiệp

Đội ngũ của chúng tôi đang nỗ lực làm việc để tiến bộ hơn mỗi ngày.

Liên hệ với Mathiques

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách Mathiques giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.
Contact Us